Sinteza nanoparticulelor de argint Metode de iradiere

- May 31, 2017-

Argintul NP poate fi sintetizat folosind o varietate de metode de iradiere. Iradierea cu laser a unei soluții apoase de sare de argint și agent tensioactiv poate produce NP-uri de argint cu o distribuție a formei și dimensiunilor bine definite ( 53 ). În plus, laserul a fost utilizat într-o metodă sintetică fotosensibilizantă de a realiza NPs de argint folosind benzofenonă. La timpi scurți de iradiere, puterile laser reduse au produs NPs de argint de aproximativ 20 nm, în timp ce o putere de iradiere crescută a produs NP de aproximativ 5 nm. Lampa cu laser și mercur poate fi utilizată ca sursă de lumină pentru producerea de NP-uri de argint ( 54 ). În studiile de iradiere cu lumină vizibilă, sa realizat o creștere fotosensibilizată a NP-urilor de argint utilizând formarea tiofenului (colorant sensibilizant) și a nanoparticulelor de argint prin iluminarea Ag (NH3 ) + în etanol ( 55 , 56 ).


O pereche de:Sinteza nanoparticulelor de argint Sinteza asistată de microunde Următoarea:Caracterizarea nanoparticulelor de argint